గద్దర్ కు నివాళులర్పించిన నవతెలంగాణ ఇన్ చార్జి ఎడిటర్

నవతెలంగాణ – హైదరాబాద్
అక్షరాలనే ఆయుధంగా మలిచిన విప్లవ రచయిత, ప్రజాగాయకుడు గద్దర్‌ ఇకలేరు. ‘మీకు పాటనిచ్చి వెళ్తున్నానమ్మో’ అంటూ నింగికెసినారు. పొడుస్తున్న పొద్దుమీద పాటై వికసించిన ఆయన అస్తమించారు. తుపాకీ బుల్లెట్లకూ జడవని ఆయనను అనారోగ్యం ప్రజలకు దూరం చేసింది. ప్రజా యుద్ధంగీతం గద్దర్ కు నివాళులు అర్పించిన నవతెలంగాణ ఇన్ చార్జి ఎడిటర్ ఆర్.రమేష్, తెలంగాణ సాహితి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కె.ఆనందాచారి, తెలంగాణ సాహితి రాష్ట్ర నాయకులు అనంతోజు మోహన్ కృష్ణ లు గద్దర్ కు నివాళులర్పించారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-04-16 10:10):

FrH hemp oil gummies vs cbd gummies | cbd cbd oil gummies отзывы | shark tank natures boost KPY cbd gummies | cbd gummies birmingham A3Y al | cbd iMG gummies para sexo | vost of cbd gummis w85 | GOL cbd gummies dosage ideal | cbd gummy bulk free shipping | coupons for cbd toM gummies | when to take O1w cbd gummies reddit | where NhR to buy biolife cbd gummies | OkW purpose of cbd gummies | PvJ 100mg full spectrum cbd gummies | royal CJu cbd delta 8 gummies | cbd thc Tol gummies oregon | cbd quit smoking gummies shark AYN tank | PRB what dosage cbd gummies | cbd gummies norge online sale | jolly cbd gummies amazon 1ju | do i need a card to buy CzG cbd gummies | pure cbd p29 gummies 300 mg reviews | cbd X62 gummy candies green farm | 8MO grownmd cbd gummies scam | do cbd 1Gh gummies cause heartburn | chronic pain vmm cbd gummies for pain | tylenol and zsK cbd gummies | cbd gummies for Jp2 pain that lisa ann uses | cbd most effective gummies study | are cbd Lmz gummies legal in alabama | amazon condor cbd iJv gummies | cbd GPN gummies distributor with private labeling | kanai farms cbd gummies 1NA | swag cbd XVI gummies 3000 mg | cheapest cbd L31 hemp bombs gummies | what happens if a KnO child eats cbd gummies | do cbd gummys get you pFA higj | XJy cbd gummies buying guide | vGd purekana cbd gummies ingredients | Koh cbd gummy before work | sj6 how many mg in1 cbd gummie bear | gummy crO cbd mint tincture | cbd qUD gummies 1500mg uk | prime edibles azR cbd gummies | highline wellness cbd gummies Til | camino free trial gummies cbd | how dBJ to infuse cbd gummies | can WKO cbd gummies help adhd | tri soothe cbd gummies Ptu | cbd gummies tulsa free shipping | TOv 1800 mg cbd gummies