ఘనంగా కళార్చన..

నవతెలంగాణ -సుల్తాన్ బజార్: శ్రీ త్యాగరాజు ప్రభుత్వ  సంగీత, నృత్య కళాశాలలో  కళార్చన కార్యక్రమం గురువారం  కళాశాల ప్రాంగణం లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ పాండురంగ మొతాలిక్ కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా  బి. పవన్ కుమార్ గారి శిష్య బృందం కర్ణాటక వయోలిన్,  టీ. వీ. రవికాంత్ గారి శిష్య బృందం తబల,  కే సంతోష్ గారి శిష్య బృందం పేరిణి నృత్య ప్రదర్శన చేయగా ప్రేక్షకదరణ పొందింది. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల విద్యార్థులు అధ్యాపకులు  సిబ్బంది  పాల్గొన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-05-24 13:44):

1ee male enhancement pills enlargement | OYa what natural male enhancement works | ashwagandha 9BD churna for erectile dysfunction | viagra dosage for diabetic patients ST6 | success rate of penile enlargement surgery l3t | goodrx viagra free shipping 100 | cockring erectile dysfunction doctor recommended | vision side effects of 36q viagra | free trial use of sex | watch blue online shop crush | viagra tablet lcm 50mg price | funny erectile EId dysfunction pictures | testosterone booster cbd oil research | free trial erection enhancements | best herbal viagra in EY6 pakistan | viagra for sale Wfu online | how does hhH exercise help sexually | erectile dysfunction pills g9U compared | free male enhancement samples by CPn mail free shipping | doctor online for sale prescription | medicine to increase sexual desire in bEA female | euphoric male enhancement pill review QS4 | hercules pump online shop | does cocaine GWB cause erectile dysfunction | xian weng pXq yang sheng dan male sexual power enhancement pills | how do i get neW my penis to grow | cbd vape viagra nasil kullanilir | antihistamine official and viagra | mdma plus viagra free shipping | erectile dysfunction doctor in 8X9 kolkata | cure erectile dysfunction big sale | formula 3 MC3 male enhancement | viagra and memory online sale | how to make women zuM want to have sex with you | dJD extenze male enhancement maximum strength | hysiological erectile anxiety dysfunction | male rectile low price recovery | do penile z3O traction devices work | stim rx male enhancement formula sGi | 2020 new 3UR york post erectile dysfunction side effects | can you take viagra if you have ObO copd | do male aDS enhancement pills help premature ejaculation | genuine pfizer patent viagra | male enhancement free shipping diet | yohimbine t0r dosage for erectile dysfunction | cold laser therapy 1Po for erectile dysfunction | k3B effet du viagra video | fay free shipping craiglist | male cream free shipping | IVw how can i get a stronger erection