స్పందన పాఠశాలలో ఘనంగా ఓనం పండగ వేడుకలు

నవతెలంగాణ-యైటింక్లైన్ కాలనీ: 8వ కాలనీలోని స్పందన మోడల్ స్కూల్ లో సోమవారం కేరళ ఓనం పండుగను ఘనంగా జరుపుకున్నారు.ఈ సందర్భంగా వివిధ పూలతో అలంకరించిన ముగ్గు ముందు పండ్లు, బెల్లం, అటుకులు వంటి ప్రసాదాలను ముందుంచి కేరళ ఓనం పండగను ఘనంగా జరుపుకున్నారు.ఈ సందర్భంగా పాఠశాల సీనియర్ ఉపాధ్యాయురాలు పిఎస్ సురజా పండగ విశిష్టతను పిల్లలకు వివరించారు. ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాఠశాలలోని కేరళ విద్యార్థులకు ఓనం పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్ రవీందర్ రావు, ఉపాధ్యాయులు వనిత, పద్మ, మాధవి, అమల, అనూష, రిజ్వానా, ఫర్జానా, అరుణ, కృష్ణవేణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-05-21 02:27):

cbd online sale gummies scotland | cbd gummies 963 to lower sugar | is l19 hemp oil the same as cbd oil gummies | cbd gummies doctor recommended mexico | i ate two 7vl cbd gummies | best organic cbd gummies QjO 2021 | cbd gummies leave FxM bad aftertaste | cbd gummies 3wK lincoln ne | cbd gummies help with smoking FFM | hero for sale cbd gummies | a88 cbd gummies review cw8 | will cbd gummies jWM help with adhd | medterra cbd sleep b7s gummies | greenhouse research cbd gummies CKu | life pLs balance meridian cbd gummies | mint cbd gummies online shop | how many cbd gummies do you take jpB | what is l3s the point of cbd gummies | do cbd gummies make you happy dQz | san pedro stores cbd gummy 66J bears | cbd gummies vs V7V delta 8 | reba mcentire jolly Kbs cbd gummies | anxiety paradise gummies cbd | cannabidiol life cbd gummy M53 bears 1500mg | cbd gummies rock hill aGI sc | RXP cbd living gummies sour | difference between full spectrum and broad IwD spectrum cbd gummies | cbd gummies for diabetes amazon hYy | bnv delta 6 cbd gummies | can you 15X put cbd gummies in your luggage | five full spectrum Yig cbd gummies reviews | cbd gummies green eLG roads review | myim bialik cbd gummies JRB | oroscbd cbd online sale gummies | 1xB certified natures cbd gummies | e06 plus gummies dosage cbd | Mtm thc cbd gummies near me | cbd online sale gummies redditg | best nRs reviewed cbd gummies | 7bm review keoni cbd gummies | official verge cbd gummies | reno cbd gummies low price | gummy bear cbd YUd gummies | online sale cbd gummies memphis | megan GYh kelly and dr oz cbd gummies | kkd platinum x cbd gummies 500mg reviews | cbd vegan OeA gummies for anxiety | cbd gummy bears 750 rBS mg | is 10mg cbd ggA in a gummy enough | V17 cbd gummies to quit smoking canada reviews