రేవంత్ రెడ్డి చిత్రాన్ని గీసిన భానుతేజ

నవతెలంగాణ- కోస్గి: కాంగ్రెస్ పార్టీ టి పి సి సి ప్రెసిడెంట్ ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి పై అభిమానంతో కోస్గి మున్సిపాలిటీలోని 11వ వార్డుకు చెందిన భాను తేజ 12 గంటల మించి రేవంత్ రెడ్డి చిత్రపటాన్ని గీశాడు. కొడంగల్ నియోజ కవర్గం లోని కోస్గి మున్సిపాలిటీలోని 11 వ వార్డులో మంగళవారం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో విషయం తెలుసుకున్న కోస్గి మున్సిపల్ ముఖ్య నాయకులు ఆ బాలుని ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ల అమ్మానాన్నలతోని మాట్లాడరు. అమ్మ, నాన్నల,  బాలుని కోరిక మేరకు రేవంతన్న కు డ్రాయింగ్ ని బహుమానంగా కలిసి ఇస్తానని కోరడంతో భానుతేజను రేవంతన్నతో కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. బాలుడు వేద ఉన్నత పాఠశాలలో ఏడవ తరగతి చదువుతున్నాడు.

Spread the love
Latest updates news (2024-05-23 00:11):

is vitamin b3 oyX good for erectile dysfunction | can birth control pills affect d0C your libido | zenerx for sale | how long before sex should Wbr viagra be taken | Onn is friday plans viagra legitimate | hwj dating man erectile dysfunction | best energy q66 supplement for men | 3qS hammer stroke male enhancement pills reviews | P3N how to stay hard longer during intercourse | male sensual enhancement f4P pill | dpW high t testosterone booster side effects | mood cbd vape supplements walmart | for sale viagra tylenol interaction | does erectile dysfunction cause permanent damage 6JP | does the Y3U pill lower libido | free shipping penis redness | how to shoot more EBF sperm | how many ways to gr6 have sex | is viagra the same LAX as sildenafil | cbd vape viagra online us | jGV never mix steroids and viagra | BRi viagra when to take pill | fh7 trimix for erectile dysfunction | herbs DbC to boost libido | coupons for plan b pill at Vrf walgreens | genuine bath mate reviews | official white mamba pill | big official penis 1000 | best drug to mix with OhN viagra | erectile dysfunction dTf aua guideline pdf | cost of penile injections miy for erectile dysfunction | is it safe to o3p buy antibiotics online | penis mNn enlargement pills review | viagra cbd vape gayporn | taking viagra is yfB good for health | ultra test CCL x male enhancement reviews | best QOL male enhancement pills over counter | male enhancement before gaW and after | viagra in ayurveda official | viagra most effective femenino xxx | anaemia and erectile 2WP dysfunction | most effective atazanavir side effects | what is the best natural testosterone booster on g5N the market | eisenhower erectile dysfunction online shop | erectile dysfunction 6mO diagnosis test | approach B2H to erectile dysfunction | weakness O3h symptoms in hindi | does 6Qz viagra work for normal guys | noxitril free O5z bottle offer | male erection enhancement TfR products