బోనాల పండుగకు ఏర్పాట్లు.. సర్పంచ్ రాజమణి బెన్సన్

నవతెలంగాణ – ఐనవోలు :  కొండపర్తి గ్రామంలో బోనాల పండుగ సందర్భంగా పోషమ్మ‌ గుడికి బోనాలు తీసుకొచ్చే గ్రామ ప్రజలకు ఎలాంటి అసౌకర్యలు కలగకుండా జేసీబీ,డోజర్‌తో రోడ్డుకు ఇరువైపులా ఉన్న పిచ్చి మొక్కలను తొలగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ కట్కూరి‌ రాజమణి బెన్‌సన్‌, గ్రామ నాయకులు పాల్గొన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-05-22 23:33):

can low sugar affect blood pressure 6FO | how soon does 8i2 food affect blood sugar | low blood y34 sugar gel | ksP the gnc supplement that helps with blood sugar | blood sugar testing w8A log book | lo3 blood sugar monitor continuous | GIw how to lower blood sugar after steriod injection | blood sugar crash before qCx and after eating | blood sugar log SC6 books free | canhigh blood sugar cause low blood pressure and low temp e1g | does stress cause blood sugar to be high Gzw | how can i get my fasting blood okV sugar down | blood xgY sugar levels and nightmares | blood sugar chart tDq pdf april 2019 | low blood sugar in non diabetics plz nhs | can 88j aleve raise blood sugar levels | can butter increase zv7 blood sugar | cGA apple cider vinegar blood sugar mechanism | best brand of blood sugar QV0 monitor | bUd should diabetics check blood sugar daily | testing dogs blood Oao sugar at home | does 8Nv riding a bike lower blood sugar | low blood sugar WPr breastfeeding | does greek yogurt spike blood qNf sugar | why 4Uc is my blood sugar 109 fasting | does lemon water decrease blood 86z sugar | does chewing tobacco increase blood sugar XTJ | very high blood sugar AXe during pregnancy | nornal blood sugar level Ooa | EHA low blood sugar pick up line | best FiG way to quickly lower blood sugar | blood sugar Kgs levels 40 minutes after eating | uL9 medical classification for medication that raise blood sugar | blood sugar chart 202 64n | what food Ip0 lowers blood sugar cucumbers | N2A does clobetasol cause increase blood sugar | diabetes blood sugar keeping your aTD blood | causes of high blood sugar levels in the d3w morning | 5tt herbs that help balance blood sugar | does lorazepam lower blood sugar eTF | normal blood Dsl sugar for diabetics after eating | 3cw best foods to slowly raise blood sugar | everyday foods that cause blood sugar 5FS to spike | mGz night sweats low a1c low blood sugar faigue | 8ie indian foods to reduce high blood sugar | 5dpo feeling like low Kw1 blood sugar | what blood sugar level 2lm is hypoglycemic | control blood sugar can 0cC you live longer | Ay7 blood sugar diet book big w | how much normal blood sugar in human rON body