కందకుర్తి చెక్పోస్ట్ సందర్శించిన ఎస్సై ఉదయ్ కుమార్..

నవతెలంగాణ- రెంజల్: రెంజల్ మండలం కందకుర్తి గోదావరి ఒడ్డున ఏర్పాటుచేసిన చెక్పోస్టును రింగల్ ఎస్సై ఉదయ్ కుమార్ గురువారం నాడు తనిఖీ చేశారు. రాబోవు ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని, మద్యం సరఫరా, నగదు తరలింపులను పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని సిబ్బందికి సూచించారు. ప్రతి వాహనాన్ని తనిఖీలు చేయాలని ఆయన అన్నారు. ఆయన వెంట స్థానిక సిబ్బంది ఉన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-06-22 17:37):

cbd gummies vegan best Sbi | are pure kana cbd zzc gummies legit | most effective hangaroo cbd gummies | genuine cbd gummies probiotic | OJ1 cbd gummy bears thc free | why would collagen Kdq be found in cbd gummies | fsQ can anybody buy cbd oil and gummy vitamins | EHq fx cbd gummies at walmart | broad spectrum cbd gummy aoU | how should cbd gummies be as9 stored | diamond cbd MCL relax gummies syntethic | do cbd gummies 5tO show up on blood tests | biokinetic cbd cannabidiol vqD gummies dosage | 0B0 mood rite cbd gummies review | big sale zuri cbd gummy | golden goat cbd CIM gummies review | natures script gummies yTE cbd | wild cbd sour bear gul gummies | what are the best vAO cbd gummies for adults | wholesale cbd RxG gummies prices | OzP cbd gummies that help with pain | cbd gummy hUP bears from just cbd deals | happy body botanical i9N cbd gummies | don cbd gummies even work 0qM redit | cbd Qx5 or thc gummies | can cbd gummies 0lM kill you | cbd gummie rings O04 biotech 200mg | diy cbd gummy bears NxW | cbd vs thc gummies fbj | 8 year Imp old cbd gummies | smilz cbd gummies free sample uJq | purekana cbd gummies to sJA stop smoking | do doctors recommend vO1 cbd gummies | baconizedlinguine genuine cbd gummies | cbd gummy strength free shipping | can cbd gummies help you stop N9o drinking alcohol | cbd gummies instant results ptd or over time | cbd gummies healthy leaf 09H | best cbd gummies for anxiety JiQ and sleep | are cbd 1m6 gummies safe to use | N7U cbd oil dose in gummies | cbd neon gummies low price | cbd O2m gummies in mchenry county | Sym cbd gummy for diabetes | can 6ux you get cbd gummies on prescription | 20mg cbd gummies for oOz anxiety | why are GWS cbd gummies legal in virginia | do i need a medical card for kOI cbd gummies | are cbd 0YU gummies legal in florida | cbd cream gummies cbd price