జిల్లా దేవాంగ విద్యా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిభ పురస్కారాలు అందజేత

నవతెలంగాణ- ఆర్మూర్ :  జిల్లా దేవాంగ విద్య కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 21 పదవ తరగతి 20వ జిల్లా స్థాయి ప్రతిభ పురస్కార అవార్డులు అందజేస్తున్నట్లు దేవాంగ విద్యా కమిటీ సభ్యులు సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. మున్సిపల్ పరిధిలోని పెర్కిట్ తిరుమల గార్డెన్ యందు జరుగు ఈ కార్యక్రమానికి సభ్యులందరూ సకాలంలో హాజరై విజయవంతం చేయాలని కోరినారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-05-22 22:34):

new patches that take blood UWy sugar | the blood sugar fhi solution 10 day detox diet cookbook | normal blood sugar for Gjq adults brady emergency | directions for testing mK1 dog blood sugar ear | 177 tYy blood sugar before meal | baby blood glucose J4K sugar | why blood sugar A5D level goes down | high blood sugar but feel kOJ fine | is 78 good blood zBW sugar after eating | checking blood sugar non diabetic win | serotonin KrJ and blood sugar control | average blood sugar levels during pregnancy Luy | 353 blood sugar online shop | high blood sugar morning VOm nausea | does flu shot 64i affect blood sugar | chronically uGR high blood sugar that is due to insulin resistance | diabetes blood sugar level higher in kR0 the morning | insulin resistant blood sugar levels 209 | blood sugar number qLR at night | normal blood sugar levels morning before fe7 eating | what food brings 5Ce down blood sugar | normal 6ox blood sugar level elderly | aic blood test sugar levels U84 | BTV best diabetes blood sugar monitors | where can i ck4 prick myself to check blood sugar | how 9Jr does blood sugar affect hormones | monkfruit sweetner blood zHl sugar spike | IYR what should normal blood sugar be in morning | blood sugar TuU check in newborns guidelines | does fenugreek tea lower DOz blood sugar | blood sugar trick destroys bEq diabetes | sourdough bread effect on N8H blood sugar | blood sugar level of 153 before 8nf eating | does diltiazem OHf hydrochloride raise blood sugar | does rRl high sugar intake cause high blood pressure | blood sugar 156 9Ta 2 hours after eating | low blood sugar during exercise symptoms fAz | how wjc often blood sugar check | PSf tea and coffee impact blood sugar | cbd oil for OQX blood sugar levels | range for fHb random blood sugar | is 6Pg oatmeal good for blood sugar | how does keeping blood sugar down affect elc weight | symptoms of RTb lower blood sugar | xBy glycemic index blood sugar levels | fasting blood suga level 108 bdz | how to bring your blood sugar level down fast nLB | best watches for QIm blood sugar | how does pDX levothyroxine lower blood sugar levels | O2E what could cause sudden high blood sugar