జిల్లా దేవాంగ విద్యా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిభ పురస్కారాలు అందజేత

నవతెలంగాణ-ఆర్మూర్  : జిల్లా దేవాంగ విద్య కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 21  పదవ తరగతి 20వ జిల్లా స్థాయి ప్రతిభ పురస్కార అవార్డులు అందజేస్తున్నట్లు దేవాంగ విద్యా కమిటీ సభ్యులు సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. మున్సిపల్ పరిధిలోని పెర్కిట్ తిరుమల గార్డెన్ యందు జరుగు ఈ కార్యక్రమానికి సభ్యులందరూ సకాలంలో హాజరై విజయవంతం చేయాలని కోరినారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-05-22 23:38):

does scotch whiskey lower C51 blood sugar | low blood sugar in xp0 adults | can paxil increase blood sugar b1v | 2 hours after eating blood sugar IJt level pregnancy | blood sugar at 200 how to feJ lower | random blood sugar normal range Gnj pregnancy | FYq does low blood sugar cause joint pain | blood sugar level fasting in india yxH | he keeps having 6hy low blood sugar mean | blank jQw chart recording blood sugar levels | does high or low cortisol cause cause high blood sugar Qo3 | do supplements increase blood sugar gQU | post blood sugar level d0I 121 | 307 BmE random blood sugar | blood sugar good range zCR | blood sugar after drinking mJU coffee | how long can a diabetic live with high blood T6U sugar | Hu9 can diabetes cause blood sugar to plummet | what range low and high blood b5H sugar levels | how do you measure your blood sugar levels TRT | increase AeW blood sugar level | gluten Iak free blood sugar problems | does arginine affect blood SKH sugar | do eggs reduce blood NP6 sugar | is 77 low for blood sugar ObG | does marijuana cause blood ETv sugar to drop | blood Uwz sugar in fasting 110 | what are FAl physical signs of high blood sugar | does soluble fiber lower blood sugar aOS | does plain black coffee QOC raise blood sugar | is CjH 67 blood sugar low in morning | RcO intermittent fasting and low blood sugar | Bpn glucometer blood sugar levels test | what is normal dYj spike in blood sugar after eating | anti drugs to control blood sugar OD2 codycross | medicine that increases blood sugar 9Ya | pregnant blood sugar 168 mg jMA dl | non JtR fasting blood sugar 125 | does huel spike blood sugar B9n | coffee and A62 blood sugar spike | high level of sugar in 3EM the blood during pregnancy | snap supplements blood sugar blend iQP | salt or sugar for low blood pressure xls | free printable x1o blood sugar log editable | vinegar to lower blood sugar levels RE0 | can caffeine 6Lu affect blood sugar | nk5 weight and blood sugar daily tracker | 146 blood sugar 2 hours AjD after eating | how to lower morning k2l blood sugar naturally gestational diabetes | does green apple lower blood 9pA sugar