తెలంగాణ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఎన్ఆర్ఐ అధ్యక్ష,, ఉపాధ్యక్షులు నియామకం

నవ తెలంగాణ-ఆర్మూర్
తెలంగాణ బిసి సంక్షేమ సంఘం ఎన్నారై కువైట్ అధ్యక్షునిగా బట్టు స్వామి కత్తర్, ఉపాధ్యక్షులుగా గురై రాజేందర్ లను రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మేకపోతుల నరేందర్ గౌడ్ నియమించినట్టు జిల్లా నాయకులు గగ్గుపల్లి శ్యామ్ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. గల్ఫ్ దేశాలలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులపై సమస్యలపై కృషి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా వారు తెలిపారు..

Spread the love
Latest updates news (2024-04-13 01:40):

normal blood sugar lBI conversion | high blood sugar C6z symptoms hallucinations | fast drop in Ayz blood sugar levels | UYH coq10 to lower blood sugar | otS does wheatgrass raise blood sugar | one meal per meN day blood sugar | fluctuations in blood sugar levels simptoms q8N | nsaids cause hlf lower blood sugar | what to wtO do for blood sugar drop | can you have diabetes and low blood sugar YAk | EfR blood sugar conversion table | blood sugar 138 1 hour after eating LIQ | foods that level wNe blood sugar | hypothyroidism and high fasting EQm blood sugar | blood sugar UPg suddenly drops while eating | checking blood sugar after exercise cmK | my blood sugar level is 80 after meal oQj | what is considered high blood sugar 42m in healthy person | fasting Ru2 blood sugar level 103 | do routine blood tests check blood KPo sugar | i4l high blood sugar all day | Ebz how do blood sugar monitoring watches work | LnU does canderel affect blood sugar | blood pressure 4sU and blood sugar tracking app | does budesonide raise blood WCu sugar | point of ScL care blood sugar | 95 blood GvI sugar in morning | elevated blood sugar 261 Xab should i go to hospital | 07F fasting blood sugar 160 | bwh low blood sugar vomit | can swerve lower blood sugar IYQ | 10 warning signs of xOL low blood sugar | type one diabetic high blood sugar causes 4yH | does low serotonin cause high blood sugar OWH | how to test post meal blood iaw sugar | controlling blood sugar level sJW | C1G 8 week blood sugar diet book tesco | blood sugar level as xzb per age | testing blood sugar during H8X pregnancy | normal PiH blood sugar numbra | low price hashimoto blood sugar | reduce blood sugar tT2 immediately | can iJU blueberries help lower blood sugar | freestyle 7iP blood sugar test strips | what is considered adQ normal blood sugar reading | TqU breakfast that won spike blood sugar | fasting blood sugar FiR 134 means | what dWf should fasting blood sugar be pregnant | a4K what drops blood sugar fast | how do i lower my blood sugar levels i8X fast