చివరి ప్రేమలేఖ

స్నేహంలో చివరి మజిలీని చేరి
చివరిసారి ప్రేమలేఖ రాయాలి…
మనసుతో కాలక్షేపం చేయకుండా
ప్రేమ మీద చివరిసారి ఓ కాలమ్‌ రాయాలి…

నటించే ఈ లోకాన
నిజాయితీగా ప్రేమలో జీవించి చావాలి.
బాధను చూపకుండా
కన్నీళ్ళను రాల్చకుండ
నింగీ నేలా ఏకమైయ్యే విధంగా
మమతానురాగాలను వ్యాపింపజేయాలి..

లేదా…!!!
శ్మశానంలో లేచే కమురు కాకుండా
ప్రపంచం మరిచిపోలేని విధంగా
ప్రేమ స్వరూపమై
అందమైన ప్రేమకథకు చమురు కావాలి.
కదపకుండా బంధాన్ని కట్టిపడేసి
కలవకుండా పిలవకుండా కలహాలు లేకుండా
అవ్యక్త ఆత్మసంబంధ ఆరాధనై
ఓ అందమైన ప్రేమకు చివరి ప్రేమలేఖ రాయాలి.

– సయ్యద్‌ ముజాహిద్‌ అలీ,
7729929807

Spread the love
Latest updates news (2024-06-21 17:40):

cbd gummies to curb 3jX alcohol cravings | cbd gummies ymc for in | can you drink alcohol while taking cbd gummies z5M | can you bBd sell cbd gummies to dispensaries | feel muI elite cbd gummies price | 10 best cbd gummies DuK | cbd gummies legal in ny RuB | immunity cbd online sale gummies | cbd cream nutra cbd gummies | benefits of cbd gummies tu7 25mg | questions about cbd hemp gummies ia4 | negative KtQ side effects of cbd gummies | who makes the best cbd DxF gummies | 2ux cbd gummies for pain prices | rachael gun ray cbd gummies for sale | buy clinical TVy cbd gummies | cbd gummies 1F5 for bigger dick | UgA 400mg cbd gummies amazon | cbd oil gummies uk nod | for sale pura cbd gummies | side effects cbd gummies for Tx0 for pain | leaf remedies cbd gummies qkw | cbd gummy from mycbd MvT | cbd gummies OhF legal minnesota | melania trump cbd Fv8 gummies | how xHM does cbd gummies affect you | heli pure cbd gummies 8YJ | where to get hDC cbd gummies for anxiety | 500mg of cbd 9SE gummies | m9D how fast does a cbd gummy work | cbd gummies and ndO antidepressants | 4rM cbd thc gummy bears | do i ACV need a prescription for cbd gummies | does green ape cbd gummies YTJ work | big sale cbd gummies concentration | thc free cbd gummy xGF | my cbd gummies GaB review | do YP9 cbd gummies break a fast | cbd free shipping gummies wisconsin | cbd SUf gummy high reddit | royal blend cbd N3B gummies where to buy | cbd gummies kitchener free shipping | cbd anxiety gummies wholesales | cbd gummy pTr bears dr oz | cbd XHE gummies winchester va | what is the best cbd gummy for sleep and b98 anxiety | vegan cbd gummies canada YhB | cbd gummies how e6M does it feel | how long does cbd gummy d8s effect last | shark tank cbd oil gummies 9rg