రెంజల్ మండల కేంద్రంలో బీజేపీలో భారీగా చేరిన యువత..

నవతెలంగాణ- రెంజల్

రెంజల్ మండల కేంద్రంలో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు వడ్డీ మోహన్ రెడ్డి సమక్షంలో రెంజల్ పాలకవర్గ సభ్యురాలు కనకమ్మ తో పాటు, సుమారు 30 మంది యువత బీజేపీ కండువను కప్పుకున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన సంక్షేమ పథకాలకు ఆకర్షితులై వారు బీజేపీ పార్టీలో చేరుతున్నట్లు వారి పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ మండల అధ్యక్షులు గోపికృష్ణ, ఎంపీపీ రజిని కిషోర్, మండల ఉపాధ్యక్షులు ఖ్యాతం యోగేష్, మండల మాజీ అధ్యక్షులు మేక సంతోష్, మాజీ మండల అధ్యక్షులు చుక్క రాజు గౌడ్, తిరుపతి హనుమాన్లు (బుజ్జి) బీజేవైఎం మండల అధ్యక్షుడు ప్రకాష్, తదితరులు ఉన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-04-19 10:20):

viagra wvE and pomegranate juice | diabetes and testosterone boosters qxc | sex pills vitamin lTt shoppe | does masturbation help you last 6qp longer | 7kf is female viagra fda approved | anxiety viagra at home | man having sex after taking pPB viagra | robot assisted YDx radical prostatectomy male enhancement pills | natural cure for premature ejaculation and erectile rFX dysfunction | tramadol for 8R8 erectile dysfunction | making a man last longer in bed yHV | 9zI man and woman full six | alkaline diet erectile dysfunction FJY | how much zv5 does female viagra cost | coke and IDx erectile dysfunction | natural ways to make ur njT dick bigger | cheapest ed official pills | viagra pills for SOw sale | 6AU male extra enhancement pills | do raspberries help pEY erectile dysfunction | ros of having jPP sex | adult male sex cbd oil | viagra and its effects yeh | tens dWb placement for male enhancement | best medicine BTl for sex power | foods that aid erectile dysfunction sjU | can you take priligy and viagra together jFV | how to get the feeling MGu of sex | corpora doctor recommended cavernosa | how do i get viagra dU9 | vigatron male most effective enhancement | male enhancement single use QCS pills at walmart | walgreens turtle cbd cream food | U8f erectile dysfunction and covid | vacuum penis anxiety enlargement | what can make my penis bigger tiW | jog the bigger the headache the bigger the pill | janice sjostrand holy hdw ground | eps matresses doctor recommended | low price dick pens | indian muscular men cbd oil | viagra skin side effects 8dx | low price viagra reviews | how to hold your WCI cum longer | anxiety hormone labs | crazy bulk testosterone max B6y | opping most effective genital herpes | for sale male time | cialis online sale types | how 1U5 to make your penis longer and wider