శీతాకాలపు సాయంత్రం

శీతాకాలపు సాయంత్రంరంగురంగుల సామానులు, శంఖాలు
గవ్వలు బండిమీద పెట్టుకుని చిరు వ్యాపారి
సముద్రపు ఎనిమోన్లు, షార్క్‌ తోకలు
తన నైపుణ్యాన్ని అంతా రంగరించి అరచి చెపుతూ
కొనుగోలు దారులను ఆకర్షించడానికి
ప్రయత్నం చేస్తున్నాడో చిరుతిళ్ళు అమ్మకందారు
రికామీ గా నడుస్తూ వెళుతున్న వృద్ధుల సమూహం
ఒకరిలో మరొకరిని పోగొట్టుకున్న యువ జంటలు
ఉత్సాహం ఉరకలెత్తే కాలేజీ పిల్లల గుంపులు
అందరూ ఒక ఆనిమేటెడ్‌ కబుర్లలో
అంతా ఒక్కసారిగా ఖాళీ తీరాన్ని
కాంతి పాదాల మేఘాలకు ఇచ్చేసి వెళ్లిపోయారు
సాయంత్రం షికారుకు వచ్చిన ఉల్లాస పక్షులు
తమకంతో గాలిలో గిరికీలు కొడుతున్నాయి
అసంఖ్యాకమైన చిన్ని పీతలు
తీరంలో ఎప్పటిలాగే జిత్తులమారి తనంతో
ఒడియా మూలం : శీతాకాంత్‌ మహాపాత్ర
తెలుగులోకి :వంశీకృష్ణ

Spread the love
Latest updates news (2024-07-15 22:50):

correct blood sugar zeM level | will H8H honey spike blood sugar | what causes sudden drop in blood sugar level 9V2 | QSg is 123 normal blood sugar | blood sugar range for 17k diabetics | RzO what it called when your blood sugar is too low | how bad QxF is 600 blood sugar | Ocm antidepressants that raise blood sugar | zem raw food diet and blood sugar | RBS what is the difference between diabetes and low blood sugar | fasting blood sugar 8C9 for seniors | peanuts good for blood 9Xv sugar | what blood sugar test x2c strips will work in a onsynch | how to drastically reduce blood sugar Fws | postprandial time OfG to test blood sugar | 15 ways high blood sugar affects your body BCI | hoe to 9IR check nlood sugar without blood | jwp glucose and low blood sugar | blood UeU sugar level 15 | do 90P nuts raise blood sugar | symptoms Qiu when blood sugar is low | is there an app to lNV test blood sugar | atenolol lower blood kFD sugar | 3mA can blood sugar levels cause weight loss | what causes low fasting blood Nxh sugar levels | night sweats VkS low blood sugar | low blood sugar linked PCg to depression | what can i do 4R4 to raise my blood sugar | NT1 does drinking beet juice raise blood sugar | eating roW and going right to bed raise blood sugar | which watch al2 measure blood sugar | 95 blood oLt sugar means | does LbJ terbutaline increase blood sugar | can cranberry gve juice raise blood sugar | is UPK glucose level the same as blood sugar | what can we P0M take for sugar blood | after fasting blood sugar levels chart mmP | blood sugar sex magik QHl bass tab album | erythritol spike blood sugar dianetes l58 associations | 2Yt test strips blood sugar variance | what yhY time is achs blood sugar | blood sugar sc4 level during exercise | what causes 34 blood sugar to DdL drop | what 7Aw do i eat for low blood sugar | low blood sugar tSW while running | diabetes blood sugar level chart iBF | does anemia cause 4DO low blood sugar levels | does water bring Jmz blood sugar down | blood sugar levels naturally Hc4 | can steroids elevate blood sugar 1Gl