గద్దర్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించిన ఎమ్మెల్సీ నర్సిరెడ్డి

నవతెలంగాణ – హైదరాబాద్
ప్రజా యుద్ధనౌక, ప్రజా గాయకుడు గద్దర్ పార్థీవ దేహానికి నివలర్పించి వారి కుటుంబ సభ్యులకు పరామర్శించి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన ఎమ్మెల్సీ అలుగుబెల్లి నర్సిరెడ్డి, టీఎస్ యుటిఎఫ్ అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు జంగయ్య, చావ రవి, రాష్ట్ర నాయకులు పాపన్న మాణిక్ రెడ్డిలు గద్దర్కు నివలర్పించారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-04-16 10:14):

tsunami cbd gummies review b6l | cWF terp nation cbd gummies | dR0 cbd gummies 2omg 30 ct | lights out jvj cbd gummy | what are DKf starpowa cbd gummies used for | cbd gummie online sale recipes | procana PDG cbd gummies reviews | how should cbd gummies be as9 stored | E0O cbd gummies extreme strength | allergy l3V to cbd gummy | does XKm cbd gummies expire | cbd UTh gummies for pain and inflammation | cbd gummies for YUS sleep hemp bombs | cbd gummies for ywF sleep mg | high dosage cbd gummies xgm | fun drops cbd gummies ra2 price | cbd xWB for sleep gummies amazon | aj2 cbd gummies legal utah | cbd gummies what does it make you feel o1p | cbd NF9 content of hemp oil gummies | intrinsic hemp cbd gummies in store orv | vape MPU gods cbd gummies | 1 to 1 cbd mre thc gummy | OOf mayim bialik kushly cbd gummies | 10mg cbd gummies for sleep OjP | uncommon apothecary cbd gummies 6qK | IFg how long do cbd gummies take to work for pain | first class herbalist oils 68U cbd gummies | does bSE cbd gummies make u sleepy | doctor phil cbd x1J gummies | cbd gummies for quitting smoking ooD cigarettes | marth stewart cbd SFU gummies | Alx cbd mixed berry gummies | pure 8rV cbd gummies las vegas nevada | do cbd 0sc gummies cause anxiety | cbd agS gummies pure kana | how to use cbd gummies Tn8 for erectile dysfunction | where to r8u buy smilz cbd gummies | koi tropical cbd 08z gummies | do cbd RJN gummies help you sleep | best cbd gummies for muscle spasms o1u | cbd gummies 1T1 in arizona | bioavailability 3i5 of cbd gummies | cbd big sale gummies denmark | pure kana cbd gummies tinnitus x7U | where 4FO to buy pure cbd gummies | cbd gummies dosage for CCb anxiety mg | rvO 100 mg gummy cbd | 0gu cbd gummies delta 8 sleep | chill VVU gummies cbd infused