‘సోమేపల్లి’ చిన్న కథల పోటీ విజేతలు

ఇటీవల ‘రమ్యభారతి’ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సోమేపల్లి సాహితీ పురస్కారాల చిన్న కథల పోటీల విజేతలను వెలువరిం చారు. బి.కళాగోపాల్‌ ‘అకుపచ్చని పొద్దు’, బి.వి.రమణమూర్తి ‘విత్తు’, మల్లారెడ్డి మురళీమోహన్‌ ‘వైకుంఠపాళి’లకు ప్రథమ, ద్వితీయ, తతీయ బహుమతులు లభించాయి. శింగరాజు శ్రీనివాసరావు ‘ఎగిరే ముద్దు’, బి.వి.శివ ప్రసాద్‌ ‘వెన్నెల దీపం’, కె.వి. లక్ష్మణరావు ‘బాధ నుండి బాధ్యత వైపు’ (మానేపల్లి), కె.వి. సుమలత ‘ఏది దానం-ఎవరు దాత’లకు ప్రోత్సాహక పురస్కారాలు లభించాయి.

Spread the love
Latest updates news (2024-06-15 09:08):

what is the eMM dangerous blood sugar | diabetic fasting 9bg blood sugar 154 | post prandial blood sugar after k6a 3 hours | what happens WMn if blood sugar is high | free monthly blood sugar log hRu | foods qBA to eat to raise low blood sugar | 331 5pr mg blood sugar level | dogs blood sugar keeps rising losing g3r weight | fzk my first time checking my blood sugar | is blood sugar of 193 high after PoW eating | fix wbb blood sugar com | low gC8 blood sugar relief food | p19 how often to check your blood sugar levels | JEQ does zofran cause low blood sugar | how does vinegar lower your blood 6LS sugar | KYS how to train your dog to detect blood sugar | does low blood sugar cause shaky apV hands | how to get your low blood If8 sugar up | home remedy to lower blood sugar fast BN1 | pendulum blood sugar free mp3 CPs | does fruit sugar raise LHu blood sugar | walgreens lG6 blood sugar tester | betamethasone online shop blood sugar | can ventolin raise exi blood sugar | best supplements for blood sugar control R37 | how to lower high cj9 blood sugar in type 1 diabetics | why check blood sugar after surgery 0eD | whats uBi the difference between blood sugar and a1c | blood sugar level after 9 hours wG8 fasting | what 7o1 are the levels or numbers for high blood sugar | blood sugar level WCY is 500 | what OYr food increases your blood sugar | dementia causing high blood ANg sugar | how to MsU immediately bring down blood sugar | what 9a3 can low blood sugar cause in diabetes | how soon to check blood IfQ sugar after meal | what considered high blood sugar during sBj pregnancy | blood sugar 1B2 readings a1c | what is the normal range for random blood sugar test TSd | blood sugar level after 4 hours Kbx | what W9z can drop your blood sugar | glucose candy for low hiA blood sugar | diabetes supplements bV5 high blood sugar | 114 blood Oiq sugar level | is 108 blood sugar good ArL after eating | can kiwi lower blood 1Mw sugar | tumors that cause high V8B blood sugar | ADs blood sugar levels foods to avoid | low blood 93N sugar long water fasting | blood sugar 34N hair loss